• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Projectes i Campanyes

Stop Transports amb Animals vius en llargues distàncies

Més informació:

Actua ara per aturar la cruel exportació d'animals. Aquesta petició està dirigida a la Comissió Europea i es pot signar aquí