• Català, valencià
 • English
 • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Manifest

MANIFEST

Manifest programàtic de l’Associació Defensa Drets Animals, ADDA, que necessàriament assumeixen els seus Socis i Membres Col•laboradors:

 1. Qui vulgui col·laborar amb l’Associació, o formar-ne, ha de conèixer que la finalitat de l’ADDA és aconseguir un desenvolupament ètic, social i legal que garanteixi el respecte a la integritat, benestar i els drets dels animals, fomentant el bon tracte dels humans envers tot ésser viu que forma part de la natura.

 2. Els animals, com nosaltres, són éssers sensibles al dolor i a la crueltat, amb la diferència que ells no poden manifestar ni denunciar la injustícia de la que molt sovint són víctimes. És per això que els que tenim la facultat del discerniment i coneixem la servitud del dolor, tenim el deure moral de lluitar de forma no violenta, per erradicar-lo de la societat.

 3. L’entorn natural no pertany a l’ésser humà, ni les seves criatures existeixen per satisfer els seus capricis, sinó que els humans es troben integrats, com una espècie més, en l’entramat ecològic. La convivència, la pau i l’evolució exigeixen comptar amb el respecte dels éssers vius, de qui ens hem servit per al nostre desenvolupament i que han contribuït al nostre progrés.

 4. ADDA no practica el proteccionisme recollint animals víctimes de l’abandonament, ni manté refugis. Reconeix que per a aquesta finalitat, existeixen les societats i associacions protectores d’animals que sota el concepte de no matar, duen a terme una encomiable tasca.

 5. ADDA desaprova i denuncia qualsevol acció lesiva i degradant per als animals que l’home i la societat , en general, practiqui i consenti.

Plantejats aquests raonaments, reconegut el deute que la societat té envers els animals i la natura, i agrupant unes idees i sentiments afins, l'any 1976 es va constituir l’Associació Defensa Drets Animals, ADDA, com entitat que serveixi de portaveu i consciència social, per actuar a favor dels animals, alliberant-los del patiment injust i innecessari.

És per això, ADDA es manifesta en contra de:

 • Les corrides de toros i les crueltats en les festes populars en què intervenen animals.

 • La cria intensiva d’animals per al consum humà, la crueltat que envolta la inseminació artificial, l’engreixament forçat, les condicions degradants, la manipulació genètica i quelcom que degrada l'animal del seu comportament biològic natural, i el seu transport degradant i cruel. I demana per a ells una mort tan humanitària com sigui possible amb atordiment previ.

 • La captura d’animals salvatges per obtenir-ne les pells i la seva cria intensiva en granges.

 • El tràfic d’animals, siguin o no espècies protegides o en perill d’extinció. Explotar els seus hàbitats naturals en detriment dels naturals en aquells països, la majoria dels quals en precària situació econòmica, i reconeix el deure de l’ajuda econòmica dels països més rics a favor del més necessitats, rebutjant l’anomenada “economia sostenible” com la caça o l’ explotació controlada de les espècies.

 • La tinença, per motius de caprici o moda, d’animals exòtics, hagin nascut o no en captivitat, sotmesos a una perenne immobilitat i estrès en ambients urbans o aliens a les seves característiques biològiques.

 • La reproducció incontrolada d’animals de companyia que només serveix per afavorir-ne després el seu abandonament.

 • La matança d’animals de companyia en gosseres de l’Administració o en aquelles “protectores” privades, llevat que constitueixin un perill de transmissió de malalties, accident sense possibilitats de recuperació o malaltia incurable.

 • L’experimentació amb animals, actualment innecessària i cruel.

 • La caça considerada com a esport: la caça furtiva i la matança d’animals per obtenir les parts que es poden comerciar i els mètodes utilitzats per a l’eliminació d’altres espècies per afavorir l’abundància de les espècies anomenades “cinegètiques”.

 • Els espectacles de circ en què s’utilitzen animals en situacions angoixants i els mètodes utilitzats per al seu ensinistrament i doma, així com la situació angoixant en la qual han de viure.

 • Els zoològics i safaris entesos com a col·leccionisme d’animals, siguin quines siguin les seves condicions, dimensions i característiques , i la visita a zoos de grups escolars que afavoreix, des de la infància, la idea i la visió de l’animal en captivitat sotmès a l’home.

 • La manipulació genètica en qualsevol forma. I molt especialment la que condueix a la creació de nous éssers les característiques dels quals rebaixen i denigren la morfologia pròpia de cada espècie animal per a un major assoliment especulatiu o científic.

 • Les escenes de crueltat vers els animals a la televisió, cine, vídeo o Internet i l’apologia d’aquestes escenes, així com l’aparició d’animals en anuncis publicitaris que els denigren.

ADDA es manifesta a favor de:

 • El lliurament dels animals de companyia en adopció a adoptants responsables ,per part dels refugis i gosseres, prèviament identificats i esterilitzats.

 • La protecció de les espècies en perill d’extinció, unida a la defensa d'una vida digna.

 • El dret a una mort indolora i ràpida quan sigui necessari evitant qualsevol situació prèvia d’estrès.

 • L’observació dels animals salvatges en els seus hàbitats naturals on estiguin protegits en àmplies reserves, en condicions regulades per causar-los la mínima molèstia i impacte ecològic. Amb això s’afavoreixen els recursos econòmics del país i es mantenen les espècies i paratges.

 • La creació de centres d’acolliment, sense ànim de lucre, on trobin protecció els animals exòtics o salvatges com a resultat de situacions d’abandonament, evitant la possibilitat que puguin reproduir-se.

 • L’existència de nuclis d'acollida /santuaris on es puguin mantenir espècies per la seva precarietat de situació i/o població, siguin animals de companyia, domèstics o salvatges.

 • Donar suport a qualsevol acte cultural, pedagògic i formatiu que condueixi a una major i millor predisposició vers el respecte i amor per la natura en general i molt especialment, quan va adreçat als infants.

(Text revisat l'octubre de 2018)