• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Projectes i Campanyes

Eleccions 23J

Les negatives conseqüències del canvi climàtic, la contaminació, la protecció de la natura i la defensa dels animals requereixen, amb urgència, una acció responsable activa dels representants polítics gobernants.

Ong ADDA -juliol 2023