• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Com els defensem?

Com els defensem?

  • Denunciem i fomentem la necessitat d'abandonar els cruels hàbits de violència i destrucció envers els animals.

  • Realitzem campanyes i pressionem perquè es compleixi la normativa vigent i que aquesta resulti beneficiosa per a ells.

  • Elaborem i promovem material educatiu, conscienciant sobre les actituds més responsables i respectuoses envers els animals i la natura en general.

  • Contribuim a establir una legislació més actualitzada i equitativa a favor dels animals.

  • Col·laborem amb Organitzacions, Institucions, Empreses i Associacions de caràcter social que puguin exercir una influència positiva amb la relació de les persones amb els animals i la natura.