• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Projectes i Campanyes

Necessitem l'agua: NO les macrogranges

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Aigua, aquesta campanya informa dels problemes que genera la ramaderia industrial intensiva. Una industria insostenible que agrava, redueix i contamina les reserves de l'aigua potable: un recurs vital i imprescindible pels habitants i ecosistemes del Planeta.

Més informació:

Blog de Ong ADDA: STOP GANADERÍA INDUSTRIAL INTENSIVA. VIDEOVIGILANCIA OBLIGATORIA EN LOS MATADEROS