• Català, valencià
 • English
 • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, amb NIF/CIF: G 58809104, direcció: c/ Bailèn, 164 Baixos, 08037 -Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de: www.addaong.org ; www.addarevista.org; www.addacontracaza.com; www.segundamano-encantadda.org En cas de dubte o consulta sobre qualsevol aspecte sobre privacitat podeu comunicar-ho a la nostra direcció postal o en la direcció electrònica adda@addaong.org

**CÓM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES **

Les teves dades de caràcter personal han estat obtingudes a través de la relació previa que has mantingut amb Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DRETS ANIMAL, o amb motiu de les relacions que mantens actualment amb la nostra entitats bé per la teva condició de soci/a, membre, col·laborador/a, ciberactivista; per haver fet alguna donació; per haver participat en alguna de les nostres campanyes; ser o haver estat voluntari/a o bé per haver sol·licitat que t’enviem informació promocional de les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM

Les dades que tractarem de la teva persona per les finalitats legitimes que més endavant s’expliquen són les següents:

 • Nom

 • Cognoms

 • E-mail

 • Telèfon

 • Direcció Postal

També volem informar-te que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant properes relacions i interaccions que mantinguis amb Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, incloses les que ens aportis a través d’una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, pel que et recomanen que les llegeixis amb atenció abans de facilitar-nos dades a través de les esmentades xarxes socials o aplicacions.

**PERQUÈ TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS **

Per establir una relació de col·laboració amb tu que faci possible l’acompliment dels nostres objectius fundacionals destinats a aconseguir un desenvolupaments ètic, social i legal que garanteixi el respecte, la integritat, el benestar i els drets dels animals, fomentant el bon tracte de l’home en vers tot esser viu que formi part de la Natura. També com ecologistes i conservacionistes abordem temes globals del medi ambient per tractar d’impulsar solucions necessàries a favor del planeta i el conjunt dels essers vius. A Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, tractarem les teves dades personals per les següents finalitats:

 • Enviar informació sobre Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, telèfon, correu postal, e-mail, inclús quan la nostra relació hagi finalitzat, llevat que el interessat manifesti el contrari; i donar resposta a les peticions d’informació sol·licitades.

 • Fomentar la col·laboració amb Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, a través de la xarxa de voluntariat.

 • Invitar a actes o celebracions que organitzi Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL.

 • Promoure la participació activa (signar campanyes, etc).

 • Coordinar la participació en activitats organitzades per la xarxa de voluntariat de Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL.

 • Atendre les teves consultes quan contactis amb nosaltres.

 • Enviar el certificat fiscal.

 • Gestionar la teva activitat de promoció a favor de la nostra organització.

Addicionalment, també tractem les teves dades personals per l’enviament, incloent-hi els mitjans electrònics, de comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat, o sobre les que ens hagis sol·licitat informació o hagis dirigit alguna sol·licitud a la nostra entitat.

El interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica adda@addaong.org o dirigint una sol·licitud a l’adreça postal de Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES TEVES DADES PERSONALS

El tractament de les teves dades personals relacionades amb el manteniment de la teva relació amb Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL com soci, donant, activista o persona que sol·licita informació referent a les nostres activitats, està legitimat en ser necessari per donar compliment a les obligacions contractuals derivades de l’esmentada relació o per donar resposta a la sol·licitud. El tractament de les teves dades personals per l’enviament d’informació referent a activitats, campanyes o iniciatives de Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL similars a les que hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES REVES DADES A TERCERS?

Mai vendrem, llogarem o cedirem les teves dades personals, però aquestes podran ser facilitades als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Administracions Públiques: per l’acompliment de les obligacions legals a les que Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL està subjecta per la seva activitat.

 • Destinataris de peticions i campanyes: quan signes una petició o participes amb les teves dades en una acció, el destinatari de la campanya rep de Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL les dades imprescindibles per acomplir amb les obligacions derivades d’aquestes campanyes que podran ser: nom, cognoms, DNI, codi postal i correu electrònic. Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL t’informarà en cada campanya dels destinataris a qui va dirigida.

 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per l’organització o coordinació de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament hi participis.

 • Si en un futur Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL realitzés altres cessions de dades personals, se t’informaria oportunament.

QUANT TEMPS GUARDAREM LES TEVES DADES?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL, inclús després de la finalització de l’esmentada relació per qualsevol causa durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació, sinó ens comuniques el contrari. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d’acreditar l’acompliment de les nostres obligacions legals i/o contractuals. Conservarem la teva informació personal el temps necessari o permès en atenció a la finalitat pels que s’hagin obtingut. Els criteris emprats per determinar els terminis de conservació inclouen les nostres obligacions legals, necessitats estadístiques o el fet de que la conservació sigui o no aconsellable en funció de la nostra postura jurídica.

SI ETS MENOR DE 18 ANYS

Si ets menor d’edat i fas servir alguna de les nostres webs o participes en qualsevol de les nostres campanyes, si us plau, no ens enviïs cap dada personal teva ni de la teva família sense previ autorització dels teus pares o tutors. Si ells estan d’acord, podràs participar en les nostres campanyes i activitats en la forma que s’indiqui en cada cas. Demana als teus pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres a adda@addaong.org si tens qualsevol dubte.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat i/o oposició al tractament, a través de les adreces postals i electròniques indicades. Tanmateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació. Per a més informació sobre les garanties de la teva privacitat, pots dirigir-te a Ong ADDA, ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL a través de adda@addaong.org o a través de l’adreça postal a dalt indicada. Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

POLÍTICA DE “COOKIES”

Ong ADDA ASSOCIACIÓ DEFENSA DRETS ANIMAL informa que no utilitza cookies en les seves pàgines web: www.addaong.org; www.addarevista.org; www.addacontracaza.com;

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el teu equip a través de pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre altres, permeten a una pàgina web poder emmagatzemar i recuperar informació respecta els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i depenent de la informació obtinguda, es pot utilitzar per reconèixer l’usuari i millorar el servei ofert.