• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Projectes i Campanyes

INDENTIFICA amb el XIP i la XAPA

Ong ADDA ha iniciat un anys més, la seva campanya divulgativa envers l'obligatorietat de IDENTIFICAR amb el XIP i la XAPA als animals de companyia.

Ong ADDA - desembre 2022